Slik får du mest ut av visningen

Hvordan klarer du å samle sammen nok info på visning til å kunne ta en riktig beslutning for om du vil kjøpe eller ikke? Følg våre råd, og du stiller bedre rustet til å kunne legge inn et gjennomtenkt bud.

Det er (nesten) skremmende å tenke på hvor kort tid man bruker på visning. Særlig når det er snakk om å kjøpe et hjem – som for mange er en av de største transaksjonene man gjennomfører i løpet av livet. De aller fleste visninger varer én time, men erfaringsvis er det få som bruker hele denne timen på visningen.

Det er viktig å kartlegge kostnader, muligheter og gevinster ved en bolig før du legger inn bud slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser etter at du har vunnet budrunden. Ved å følge våre råd, vil du ha alle forutsetninger for å danne deg et helhetlig bilde av hva som følger med ved kjøp av boligen - både positivt og negativt

1. Les salgsoppgaven godt før du drar på visning

En vesentlig forutsetning for å få mest ut av visningen er at du har lest salgsoppgaven grundig før du banker på døra på visningsdagen. Mye å lese sier du?

Selv om det kan virke som en høy terskel å lese hele salgsoppgaven grundig, må du ikke glemme at dette kan forhindre deg i å gjøre et bomkjøp. Kanskje er det faktorer som kommer frem i salgsoppgaven som gjør det uaktuelt å kjøpe? Da sparer det deg for en bomtur på visning og i verste fall et kjøp som vil koste deg tid, penger og frustrasjon.

Leser du salgsoppgaven nøye før visning, vil du i denne fasen kartlegge hva som er negativt og positivt ved boligen. Et nyttig verktøy er å lage en liste over behov og ønsker, som kan brukes som en sjekkliste når du leser salgsoppgaven. På denne måten vil du kunne sjekke av om boligen innfrir det som er viktig for deg.

Alle kostnader som kan identifiseres i forkant av et ev. kjøp, vil gi deg et realistisk bilde av hva det vil koste av tid og penger å kjøpe boligen du skal på visning på.

Er det skader på boligen – eller andre kostnader som må påregnes, er det fint å kunne kartlegge dette før du drar på visning. Dette bør komme frem i egenerklæringen fra kjøper, eller i en tilstandsrapport om boligen. Er badet fra 1990 og uten membran, kan det være lurt å legge til hva det vil koste å pusse opp badet. Er kostnadene for store for din lommebok, er det kanskje bortkastet tid å dra på visningen i utgangspunktet?

Er du boligkjøper, har du også undersøkelsesplikt. Dette vil si at klager du på noe etter kjøp som er opplyst om i salgsoppgaven, har du ingen rett til å klage.

2. Hvordan bruke tiden på visning

Ut i fra hva du har lest i salgsoppgaven har du nå et tydelig bilde over positive og negative faktorer ved boligen. Et viktig mål ved å dra visning er å få bekreftet at bilder og informasjon stemmer overens med det du har sett i markedsmateriellet (og salgsoppgaven). Et like viktig mål er å få oversikt over det man ikke kan lese seg til, som er lettere å se når man faktisk er på eiendommen.

Dette kan være avklaringer som:

• Fungerer boligen i hverdagen: Er garasjen stor nok? Får jeg plass til garderobeskap og dobbeltseng på soverommet?

• Endringer i boligen: Må jeg gjøre noe med planløsningen for å få brukt boligen slik jeg trenger? Er kjøkkenet tilpasset mine behov – eller må jeg gjøre endringer?

• Undersøke skader/tilstand på boligen: I salgsoppgaven bør du ha fått en oversikt over ev. oppgraderingsbehov. På visning kan du få et tydeligere bilde av hva dette innebærer.

• Kjemi: Får du en god følelse i boligen, eller ikke? Bildene kan ikke fange alt, og noen ganger blir man positivt (og negativt) overrasket over boligen når man er på visning.

• Nabolaget: Ta en spasertur rundt i nabolaget. Man kjøper ikke bare en bolig, men også et nabolag – så sørg for å få med deg konteksten av hva du kjøper.

3. Gå på to visninger

Det er vanlig at en bolig har to visninger. Har du mulighet, gå begge dagene. Da får du enda bedre tid til å fange opp informasjon – og kanskje legger du merke til noe du ikke så den første dagen?

Har du fortsatt en god følelse på visning nummer 2, eller ble du nå litt usikker? Bedre å få denne usikre følelsen på visning, enn når du ser boligen for andre gang etter du har kjøpt?

4. Bruk megleren på visning

Megleren kan svare deg mer konkret; om du er usikker på informasjon som står i salgsoppgaven, eller om det er noe du oppdager på visning. Er det noe som er viktig for deg ved kjøp av bolig, som ikke kommer frem i salgsoppgaven – er det viktig å spørre. Kan ikke megleren svare på dette, er det meglers oppgave å finne svar på det du lurer på.

Det er lurt å skrive ned spørsmålene før du drar på visning. Det er selvsagt ikke for sent å spørre etter visning, men det er en fordel å få svar i god tid før budrunden starter. På den måten vil du ha god tid før budrunden til å legge alle faktorer som vil hjelpe deg i å beslutte hva du er villig til å betale for boligen.

Føler du at du plager megleren ved å spørre? Ikke glem at eiendomsmeglerens første prioritert er å finne ditt drømmehjem. Megleren er der for å støtte deg og hjelpe deg å navigere gjennom hvert trinn i boligkjøpsprosessen. Åpner du opp en dialog der du forteller hva som er viktig for deg, vil megleren også hjelpe deg med å finne løsninger på dine behov, men også hjelpe deg med å kartlegge hvordan akkurat denne boligen passer dine behov.

Er du i gang med visningsbonanza, i jakt på ditt drømmehjem, og trenger en hjelpende hånd til å navigere deg i riktig retning? Kontakt en våre dyktige eiendomsmeglere, så vil de hjelpe deg med å se etter din drømmebolig.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tempor orci sed tortor egestas eleifend.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tempor orci sed tortor egestas eleifend.