januar 2024

Vi dementerer artikkelen til Finansavisen

Finansavisen hadde fredag ettermiddag en artikkel om NEM AS som tidligere har vært franchisegiver for RE/MAX i Norge. Dette selskapet har ikke vært i drift siden 2022 og har ingenting med RE/MAX Norge å gjøre i dag.

Artikkelen setter avviklingen av selskapet i et uriktig lys. I forbindelse med omorganiseringen som ble gjennomført for noe tid siden ble selskapet besluttet avviklet. Som følge av at selskapet har vært franchisegiver i kjeden tidligere har dette selskapet hatt ansvaret for leddet ovenfor RE/MAX internasjonalt. Det fremstår ut ifra bobestyrers uttalelser i artikkelen - noe som journalisten bygger sin artikkel på - at de ikke enda har forstått korrekt organiseringen og forpliktelsene vedr. RE/MAX rettigheter, og saken er derfor ikke avsluttet. Dette er kun en midlertidig beretning.

Vi har bedt om et møte med bobestyrer for å avklare dette. Dette møtet gjennomføres snarlig og vi skal da avklare disse punktene. 

For evt spørsmål rundt dette er det bare å kontakte Administrerende Direktør, Jostein Engen.