april 2022

Overo

RE/MAX Norge og Overo har et strategisk samarbeid med ledende Norsk Proptec leverandører over hele verden.

Overo digitaliserer eiendomsbransjen over hele verden fra Norge

Overo digitaliserer og effektiviserer eiendomskjøp for megler, selger og kjøper. Etter suksessen i Norge er gründerne i ferd med å ta plattformen til eiendomsmarkeder over hele verden.

Helt siden oppstarten har Overo hatt fokus på at eiendomsbransjen trenger flere digitale verktøy. Selskapet startet i januar 2020. PropTech-selskapet har utviklet en digital plattform for meglerkjeder. Plattformen omfatter flere digitale tjenester som effektiviserer eiendomsoverdragelser for megler, selger og kjøper. 

I dag består plattformen av tre produkter:

1. Et digitalt AML-skjema (oppgjørsskjema) som ivaretar norske lover og regler, blant annet hvitvaskingsregelverket.

2. En markedsplass som sendes til kjøper og selger cirka en måned før selve eiendomsovertakelsen. Her får en tilbud om blant annet flyttehjelp, nedvask, mellomlager, strøm, internett med mer.

3. Overtakelsesprotokoll, som er en liste som sikrer at kjøper får alt som avtalt og at eventuelle mangler blir håndtert riktig.

Med Overo kan eiendomsmeglere tilby kjøpere og selgere av eiendom en sømløs, effektiv, sikker og transparent overtakelsesprosess. Overo håndterer flere av prosessene i en eiendomsoverdragelse, fra budaksept, og til de avsluttende prosessene rundt overtakelsen.

Avtaler i Norge og internasjonalt

RE/MAX Norge er en strategisk rådgiver og samarbeidspartner for Overo. Vi bidrar med å bygge opp den internasjonale strategien for virksomheten. RE/MAX som verdens største eiendosmeglerkjede byr på et uvurderlig potensial for Overo og samtidig møter man sammen spennende trender, innovasjoner og løsninger på det internasjonale markedet. Vi er også i dialog med IT- og PropTech aktører, som igjen vil åpne opp for nye løsninger for det norske markedet.

Overo er i ferd med å digitalisere ulike prosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom verden over.

Med tilgang til RE/MAX- land som marked har dette samarbeidet gitt Overo allerede over 20.000 brukere i flere land. I 2021 er det gjennomført ca. 10.000 transaksjoner via plattformen deres. 

Dette tallet er forventet å øke til 100.000 i 2022 og akkompagneres med ekspansjon til ytterligere ni land.

Digitaliser dine avtaleprosesser på tvers av landegrenser med Scrive 

Overo sikrer at tjenestene blir tilgjengelige ved at megleren sender en SMS med en link, til kjøper og selger. Linken leder inn til plattformen hvor påkrevd informasjon fylles inn og/eller, ved samtykke, partene kan takke ja til de ulike tjenester som tilbys.

Overo leverer plattformen, men for kundene ser det ut som at det er meglerens egen tekniske løsning.

Overos kompetanse og erfaringer startet allerede i 2015 hvor Overos CEO, André Fenger utviklet den første overtakelsesprotokollen for det norske markedet. Da var eiendomsbransjen enda digitalt umoden. De fleste eiendomsovertakelser ble avtalt muntlig med etterfølgende papirarbeid. Overtakelsene var ineffektive og ofte ble det feil med påfølgende merarbeid. I tillegg var kundeopplevelsen dårlig. I dag er 10 av 10 overtakelser i Norge digitale.

Bli papirløs med e-signering fra Scrive i dag 

Overo er fokussert på denne teknologien, som er videreutviklet med flere tjenester. I dag er Overo den mest komplette eiendomsoverdragelsesplattformen på markedet og kommer til å innta lederposisjon worldwide. Det tilbys en kundeorientert måte å levere tjenester på, og i plattformen rangerer leverandører etter pris og tilgjengelighet for kunden. 

Overo så sammen med RE/MAX at det var mulig å skalere plattformen utover det norske markedet og vil ta del i digitaliseringen som foregår verden over. Coronapandemien har fremskyndet bruken av property technology (PropTech) med cirka ti år i flere av markedene vi er på vei inn i.

Sikker signering med Scrive

Både i oppgjørsskjemaet og i overtakelsesprotokollen skjer signeringen ved hjelp av en tredjepartsløsning fra Scrive. Også kjøp av tilleggstjenester, som strøm, bekreftes via Scrives signeringsløsning. 

Brukerne hopper imidlertid ikke ut og inn av ulike løsninger. Scrive er sømløst og usynlig integrert i Overos plattform. Samarbeide med Scrive var et ønske fra starten av, da målet fra første dag var å gå ut til flere markeder. Med valg av Scrive vil ikke teknologien begrense vår globale ambisjon. Scrive er tilstede i over hundre land.

Scrive kunne lansere digitale signeringsløsninger ca. 15 ganger raskere enn tidligere erfaringer med andre konkurrenter. Denne hastigheten er svært viktig når en skal vinne markedsandeler i tøff konkurranse.