Bli kjent med Eivind Westby

Jeg er en samvittighetsfull og effektiv næringsmegler som er opptatt av at kjøper og selger, utleier og leietaker, skal bli behandlet på en rettferdig og ryddig måte.

Eivind Westby

Næringsmegler

900 51 038  

eivind.westby@remax.no 

I min jobb blir jeg kjent med hva som rører seg i næringslivet. Det at jeg jobber med profesjonelle parter gjør at jeg stadig lærer noe nytt på jobb – både innenfor næringslivet generelt, men også spesifikt for hva som rører seg i Østfold-distriktet. Det gir en god følelse når både selger og kjøper er fornøyd med sluttresultatet.

Mitt lokalområde

Østfold har markedet foran seg med mange spennende kjøpsmuligheter – med vekst innenfor næringsliv, bebyggelse og utbygging av transporttilbud. Det er flere eiendomsutviklere fra Oslo som ser seg mot Østfold, som ikke nødvendigvis kjenner området så godt. Her opplever jeg å bidra godt med mitt brede nettverk og lokalkunnskap om Østfold.