Oppland
Østvollvegen 3 A

Prisantydning
Kr 2 300 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1912
Soverom 5
BTA 330m²
Tomteareal 662m² (Eiet tomt)
Energimerke C

Velkommen til Østvollvegen 3 A

Matrikkel

Gnr. 14 Bnr. 27 i Vestre Toten kommune

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i sentrum med gangsavstand til alle sentrumsfunksjoner, skoler, barnehager, idrettsanlegg, togstasjon og bussforbindelser.

Adkomst

Adkomst fra Østvollvegen - gårdsplass/parkering i bakgården.
Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Type, eierform og byggeår

Forretning Selveier, oppført i 1912

Byggemåte

Bygningen oppført i stolpverk (tømmer) i eldre del og tilbygg i bindingsverk. Bygningen er kledd med nyere faspanel i 1. etasje mot gate ellers eldre faspanel i eldre del og på tilbygg. Overbygd inngangsparti. Eldre del oppført på gråsteinsmur som er pusset og malt. Tilbygg fundamentert på støpt, pusset og malt grunnmur. Grunnmursventiler. Utvendig adkomst til kjeller fra ytterdør, støpt trapp og aluminiumsdør i kjeller. Antatt drenering fra byggeår i tilbygg ukjent rundt eldre del.
Støpt gulv i kjeller. Trebjelkelag i 1. etasje, 2. og 3. etasje.
H - vinduer med isolerglass i hver etasje. Topphengslet dobbelte vinduer i kjeller. Fire eldre karmer med nyere isolerglass. Vinduer fra 2010 i 1. og 2. etasje. 3. etasje fra 2002. Nye vinduer mot gate i 1. etasje eldre boligdel fra 2010. Ellers flere eldre vinduer med isolerglass. Malingsslitte og avflassing på karmer på eldre vinduer i bygningen og kjellervinduer. En ytterdør og dør til terrasse fra 2002. Eldre ytterdør til kjelleYtterdør og dør til kjeller. Terrassedør. Aluminiumsdør til kjeller.
Mønet takkonstruksjon med vinkel og pulltak. Kryploft over eldre del. Pusset pipe med sotslegg. Sydde matter. Gavlventil. Taktekking med korrugalplater over eldre og over tilbygg. Gesimser, vindskier og dekkbord. Snøfangere. Takstige.

Innhold

Kombinasjonsbygg framstår nå med 3 leiligheter, 1 i hver etasje;

1.etg. er nå innredet som leilighet som ikke er godkjent for boligformål og inneholder:
Kjøkken, stue, tre soverom, bad/wc/vaskerom, separat wc og fellesgang.

2. etg. leilighet som er godkjent.: Gang, bad/wc/vaskerom, to soverom ett med dør til terrasse, kjøkken og stue.

3. etg. liten hybel/leilighet som ikke er godkjent og inneholder: gang, kjøkken, stue, innredet rom/soverom og wc.
Kjeller: 4 kjellerrom og wc.

Areal

Totalt bruttoareal: 330 kvm
Totalt bruksareal: 278 kvm
Totalt primærrom: 186 kvm

Primærrom: alle rom i 1. og 2.etg. unntatt fellesgang.
Sekundærrom: fellesgang i 1.etg. og alle rom i kjeller. Kjellerrom til sekundærrom og to kjellerrom ikke målbart areal.
Kommentar:
3. etg.: ca 38 kvm inneholder gang, to innredet rom wc, stue/kjøkken. Takhøyde 185 cm, ikke målbart areal pga takhøyde ikke etter dagens krav NS 3940.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 15.08.2019 utført av Kjell Åge Pinslund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Kjøkken 1.etg.: nytt 2012 - malt innredning med opplegg for oppvaskmaskin.
Kjøkken 2. etg.: nytt 2012 - malt innredning med opplegg for oppvaskmaskin.
Kjøkken 3.etg.: nytt 2010 - hybelkjøkken.

Bad/wc 1.etg.: nytt 2012, innredet med servant med over- og underskap. Dusjkabinett, wc og opplegg for vaskemaskin. Vinyl på gulv, baderomsplater/flisplater på vegger, malt panel i himling.
Bad/wc 2.etg.: innredet med servant, wc, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Vinyl på gulv, malte pater og tapet på vegger, malte plater i himling.

WC kjeller: innredet med servant og wc (pumpe).
WC 1.etg.: innredet med servant og wc.
WC 3.etg.: innredet med servatg og wc.

Innvendige overflater
Gulv: laminat, parkett, teppe, vinyl, malte/lakkerte tregulv, fliser.
Vegger: malt panel, malte plater, tapeter, malt strie.
Himling: malte plater, malt panel, stubbloft i kjeller.

Hvitevarer kan medølge etter nærmere avtale med selger.


Vedlikhold / Tilstand
Tidligere forretningsbygning/bolig fra 1912 med tilbygg fra 2002.
Bygningen er ombygd til 3 utleieenheter 1 i hver etg. - leilighetene i 1.etg og 3.etg. ikke er søkt godkjent. Takhøyde 185 cm i 3. etasje. Utvendig adkomst til kjeller til sekundærrom og to kjellerrom ikke målbart areal takhøyde 185 cm under eldre del. Kryploft over eldre del. Felles inngang til tre boenheter. Overbygd terrasse i 2. etasje.

Bygningen må påregnes vedlikehold utvendig og innvendig. Skiftet flere vinduer fra 2000 - 2010 og ny panel på vegg mot gate i 1. etasje utvendig i 2010. Bad og kjøkken fra 2012 i 1. etasje og kjøkken fra 2010 i 2. etasje. Nytt el.opplegg i hver etasje og delvis nye vann og avløpsrør innvendig. Bygning med potensiale. Ingen bygningsmessige inngrep for kontroll. Forøvrig vises til rapportens enkelte punkter. Etter alder på boligen kan det påregnes skjevheter og nedbøyninger i boligens konstruksjoner, råteskader, mangler og svikt utover det beskrevne i etterfølgende tid kan avdekkes.

Det er fleste punkter i tilstandsrapporten som har fått tilstandsgrad 2, kjøkken 1.etg. har fått tilstandsgrad 1, ingen punkter som har fått tilstandsgrad 3. Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i disse før bud inngis. Tilstandsrapport og selgers egenerklæring følger vedlagt.

Adgang til utleie

Eiendommen er registrert i kommunen som følger;
Bygningstype: som annen forretningsbygning, næringsgruppe; varehandel, reperasjon av motorvogner.
2. etasje: H0201 type: Bolig: Kulturminne: Sefrakminne: bolighus m/bakeri.

Det foreligger ingen godkjenning for bruk av eiendommen til boligformål i 1. og 3.etg..

Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Oppvarming

Varmepumpe og vedfyring samt elektrisk oppvarming.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C.

#Feil!Object variable or With block variable not set!¤

Annet

Sefrak-registrert - kulturminne på deler av bygningen. Dette kan gi begrensninger på hvordan eiendommen kan benyttes/hva som kan gjøres på eiendommen.

Areal og eierform

662 kvm. Eiet tomt

Tomt og hage

Flat, sentral tomt, opparbeidet med gruset gårdsplass/parkeringsplass i bakgården, noe grøntareal. Treplatting og uteboder.

Det oppgitte tomtearealet er ihht. kommunens digitale kartdatabase, eventuelle arealavvik kan ikke senere påberopes.

Parkering

Gårdsplass i bakgården.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann- og avløpsnett.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i kommuneplan/kommundelplan som er avsatt til sentrumsformål - nåværende, kommuneplan vedtatt 27.11.2014.

Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen tinglyste rettigheter/heftelser som vil følge eiendommen.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Svarbrev fra kommunen ikke mottatt p.t.
Endring i 1.etg. og 3.etg. til boligformål er ikke søkt godkjent i kommunen, ansvar for evn. søknad og godkjenning av dette vil påhvile kjøper.

Prisantydning

Kr. 2 300 000,-

Beregnet totalkostnad

2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))

58 722,- (Omkostninger totalt)

2 358 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 14 705,- for inneværende år. I beløpet inngår vann- og avløpsgebyrer, eiendomsskatt, renovasjon, feiing- og tilsyn.. Avgifter/gebyrer for vann/avløp betales etter målt forbruk. Vannmåler er montert. Eiendomsskatt pt. kr 2 030,- for næring og kr 2 520,- for bolig, iflg. svarbrev fra Vestre Toten kommune. Det er uklart om nevnte avgifter er gitt ut i fra flere boenheter eller om det gjelder for en boenhet og ett næringslokale.

Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. strøm, tv, internett og forsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Leieforhold

Det foreligger ingen leiekontrakter på eiendommen pr. i dag.

Oppgjør

Betalingsvilkår
Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.¤

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.¤

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 29.10.2019 14:01. Saksnr. 18-19-0084