Oppland
Øverbyvegen 22

Prisantydning
Kr 2 600 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1934
Soverom 3
P-rom / BRA 124 / 161m²
Tomteareal 894m² (Eiet tomt)
Energimerke G

Velkommen til Øverbyvegen 22

Eldre enebolig med oppussingsbehov - hjørnetomt i nordbyen - utsikt!

Boligen inneholder:
1.etg.: entre, kjøkken, stue, 2 soverom og bad/wc/vaskerom. Fra stuen er det utgang til terrasse.
2. etg.: gang, kjøkken, stue, soverom, wc og kott. Fra stuen er det utgang til veranda - fin utsikt!
Uthus.
Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i nordbyen med kort avstand til bysentrum, skoler, barnehager, sykehus, idrettsanlegg m.m. Kort avstand også til Fastland, Hovde og tennishallen, samt store markaområder med flotte turmuligheter sommer som vinter, lysløyper rett over jordet.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 178 m2
Totalt bruksareal: 161 m2
Totalt primærrom: 124 m2

Primærrom: 1.etg.: entre, kjøkken, stue, 2 soverom og bad/wc/vaskerom.
Sekundærrom: kott i 2.etg. og uinnredet kjellerrom.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 26.08.19 utført av Amund Forset. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

894 kvm. Eiet tomt

Hjørnetomt opparbeidet med plen og beplantning, belegningstein i innkjørsel og mot inngangsparti.

Byggemåte

Enebolig antas oppført 1934 i 1 1/2 etg. og kjeller, påbygd inngangsparti/entre/bad/wc 1964. Opprinnelig oppført i trekonstruksjoner på støpt grunnmur, kjeller under opprinnelig del. Påbygg oppført i trekonstruksjoner på støpt ringmur med kryprom. Inspeksjonsluke fra kjellerrom til kryprom. Veranda påbygd ca 1985. Taket er tekket med plater - nytt ca 1985. Vinduer har isolerglass - de fleste skiftet på 80-tallet. Nyere ytterdør.

Uthus antas oppført 1964, ca 14 kvm BTA, oppført i trekonstruksjoner. Inneholder bod.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca 1934.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertid brukstillatelse for eiendommen.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunen ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Eldre enebolig med oppussingsbehov. Flott beliggenhet i nordbyen - utsikt!
Her har du muligheten til å skape ditt hjem i ett attraktivt område i Gjøvik!

Inneholder:
1.etg.: entre, kjøkken, stue, 2 soverom og bad/wc/vaskerom.
Fra stuen er det utgang til terrasse.

2.etg.: gang, kjøkken, stue, soverom og wc. Skråtak. Flere kott.
Fra stuen er det utgang til veranda.

Kjeller: uinnredet kjellerrom. Inspeksjonsluke til kryprom under påbygg,

Kjøkken 1. etg.: eldre innredning med malte, glatte overflater, laminat benkeplate, fliser mellom benk og overskap. Opplegg for oppvaskmaskin.
Bad/wc/vaskerom 1.etg.: innredet med servant i underskap, veggmontert dusj, wc og opplegg for vaskemaskin. Stråleovn.

Kjøkken 2.etg.: eldre innredning med malte, glatte overflater, laminat benkeplate.
Wc 2.etg.: enkelt innredet med sevant og wc. Skråtak.

Gulv: laminat, vinyl og tepper.
Vegger: tapet og malt strie.
Himling: malte flater og hengetak.

Vedlikehold / tilstand
Eldre enebolig med vesentlig eldre standarder, oppussing- og moderniseringsarbeider må påregnes. Bjelkelagt i påbygg skiftet ca 1975, skiftet vinduer på 80-tallet, lagt ny taktekking ca 1985, ny ytterdør ca 2016. Nytt blandebatteri, utbedring av avløp og ny vannlås kjøkken 1.etg., nytt blandebatteri, ny tryggreguleringsventil og nytt manometer kjøkken 2.etg. utført august 2019 av rørlegger Malmberg. Spylt avløp fra vask 1.etg. av Brødrene Grønnerud.

Noen punkter i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 1, de fleste punktene i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 2, et par punkter har fått tilstandsgrad 3. Interessenter oppfordres spesielt til å sette seg inn tilstandsrapporten ulike punkter før bud inngis.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Parafinovn i stue 1.etg., vedovn i stue 2.etg. ellers elektrisk oppvarming. Dagtank for parafin er plassert i kjellernedgang. Ingen nedgravd oljetank på eiendommen.

Fra 01.01.2020 vil oppvarming med fossil olje eller parafin bli forbudt. Dette innebærer at oljetanken må tømmes, graves opp og destrueres senest innen samme dato. I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken rengjøres og fylles igjen i stedet for oppgraving. Kjøper overtar ansvaret og risikoen, herunder må bære kostnadene, for dette. For informasjon om støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom rom ikke har vegg- eller annen fastmonterte varmekilder på visningen vil dette heller ikke følge med på overtagelsen.

Energimerke

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Det ble etter sist stedlige feiertilsyn registerert følgende anmerkninger: svarbrev fra kommunen ikke mottatt p.t. kontakt megler for mer informasjon.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i nordbyen med kort avstand til bysentrum, skoler, barnehager, sykehus, idrettsanlegg m.m. Kort avstand også til Fastland, Hovde og tennishallen, samt store markaområder med flotte turmuligheter sommer som vinter, lysløyper rett over jordet.

Adkomst

Eiendommen har innkjøring fra Torkevegen.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Parkering

Ved innkjørsel eller inne på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat adkomst via Torkevegen fra kommunal veg.
Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett.

Merknad til offentlig vann og avløpsanlegg:
Kommunale VA-ledninger ligger langs eiendomsgrensen. Det er byggegrense på 4 meter mot kommunale VA-ledninger. Vedlagt er kartutsnitt.

På eiendommer tilknyttet offentlig avløp og som er bebygd før ca 1975 kan det være septiktank. Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvaret for drift og vedlikehold, inkludert tømming påhviler hjemmelshaver.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel (KDP) 2014-2026, formål: bebyggelse og anlegg, nåværende boligbebyggelse. Bestemmelses område 1. Støysone: gul sone iht T.1442. Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur, med bestemmelser, vedtatt 27.03.2014.

Merknad:
Ikke godkjente planforslag under forberedelse/behandling: Ja.
Merknad: Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-))
--------------------------------------------------------
80 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 680 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 20 008,- for inneværende år. I beløpet inngår gebyr for eiendomsskatt p.t. kr 8 049,-..

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 657 705,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 367 738,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
Registrering av grunn tgl. 28.05.1934.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,5 % av salgssummen
Tilretteleggingsgebyr: kr 13 900,-
Grunnpakke: kr 13 600,- tillegg for evn. avisannonsering.
Visningshonorar: kr 3 000,- pr. visning
Oppgjørshonorar: kr 6 000,-
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 26.08.2019.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 28.10.2019 12:21. Saksnr. 18-19-0077