Velkommen til Ludvig Engesvei 23E
Velkommen til Ludvig Engesvei 23E
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Stue med utgang til balkong
Stue med utgang til balkong
Plass til spisestue
Plass til spisestue
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Gang
Gang
Bad med opplegg til vaskemaskin
Bad med opplegg til vaskemaskin
Soverom
Soverom
Balkongen
Balkongen
Utsikt fra balkongen
Utsikt fra balkongen
Omradebilde
Omradebilde
Inngangsparti
Inngangsparti
Lekeplass på fellesområdet
Lekeplass på fellesområdet
Plantegning 3D
Plantegning 3D
Plantegning 2D
Plantegning 2D

Ostfold
Ludvig Enges vei 23E

Prisantydning
Kr 1 150 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1971
Soverom 1
P-rom / BRA 55 / 55m²
Tomteareal 14 018m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Ludvig Enges vei 23E

Leiligheten ligger på Alvim som ligger ca. 2,5 km fra Sarpsborg sentrum med alle fasiliteter.
Det er kort gangavstand til kjøpesenter og flere spisesteder. Skole og barnehage ligger rett i nærheten.
Gode bussforbindelser til både Fredrikstad og Sarpsborg.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 58 m2
Totalt bruksareal: 55 m2
Totalt primærrom: 55 m2

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:

Vindfang/gang, stue/spisestue, bad/wc med opplegg til vaskemaskin, kjøkken og soverom.

Bod i kjeller.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 07.10.19 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Festet fellestomt på 14 018 kvm.
Flat tom som er opparbeidet med grønt arealer og asfalterte gangveier.
Området har lekeplass.

Byggemåte

Ringmur i betong og lettklinkerblokker. Støpte kjellergulv.
Lettklinker og lett bindingsverk. Utvendig er bygningen nyrehabilitert med hva vi tror er isolasjon/fasadeplater som er overflatebehandlet. (Fremstår med moderne fasong).
Karmer og rammer i tre, men også med aluminium og isolerglass. Flere av de er av eldre dato, men enkelte er skiftet i nyere tid.
Takverk i tre tekket med papp. Ikke besiktiget.
For ytterligere informasjon se vedlagt takst fra Terje Westby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest finnes hos Sarpsborg kommune. Megler besitter kopi av denne.

Standard

Leiligheten fremstår med rehabiliteringsbehov.
Beliggende i 2. etasje og har normal planløsning.
Kjøkken er nedslitt og tildels demontert.
Bad er enkelt utstyrt med eldre dusjkabinett, wc, servant og opplegg til vaskemaskin.

Det er laminat og vinyl på gulvene. Malt tapet og fliser på veggene. Himling er malt.

Oppvarming

Vannbåren varme via veggmonterte radiatorer. Dette er inkludert i husleien.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Leiligheten ligger på Alvim som ligger ca. 2,5 km fra Sarpsborg sentrum med alle fasiliteter.
Det er kort gangavstand til kjøpesenter og flere spisesteder. Skole og barnehage ligger rett i nærheten.
Gode bussforbindelser til både Fredrikstad og Sarpsborg.
Enkel adkomst til E6.
Området består i hovedsak av leiligheter, eneboliger og noe næring.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: følg Torsbekkveien mot Amfi Borg senter. Ta til høyre inn på Tunebakken, sving deretter til venstre inn på Doktor Johnsens gate, for deretter å ta til høyre igjen inn Ludvig Engesvei. Kjør forbi Nortura, og leiligheten ligger i den første blokken på høyre side.

Det vil bli satt opp visningsskilt under fellesvisning.

Parkering

Biloppstillingsplass.
Borettslaget har noen garasjer og som deles ut etter ventelisteordning.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Uregulert område. Blandet bebyggelse med bl.a. noe næring og boligformål.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Nedre Alvim borettslag. Borettslaget består av 72 leiligheter.
Forretningsfører er Sarpsborg og Omegns boligbyggelag.

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
- 1990: Omlegging av tak på Ludvig Engesvei 23.
- 1993/94: Utskifting av vinduer alle bygg.
- 1993/94: Utskifting til Stenex-panel og etterisolering Ludvig Engesvei 23.
- 1993/94: Etterisolert og ny kledning på resterende bygg.
- 1993/94: Nye balkonger i 4- og 8-manssboligene.
- 1993/94: Omlegging av tak på garasjene.
- 1996: Rehabilitering av bad.
- 2016: Vedtatt på ekstraordinær GF 25.05: Rehabilitering av fasade, drenering, asfaltering og maling av trehus.

Det er forslag om å kunne dele Nedre Alvim borettslag i to. Styret jobber fortsatt med fisjonering i tett samarbeid med Sobbl.

Vasking av trappegang og kjeller må følges. Hvis fravær, må vikar skaffes.
Ny vurdering på GF i 2019 om å sette vasking av ganger til eksternt firma.

Boligselskapet er ikke tilknyttet sikringsordning. Det er ikke innført In-ordning i borettslaget.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregnes dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten.

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning)
207 503,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 357 503,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 358 535,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd. er kr. 4 454,- som inkluderer renter, avdrag, varmtvann, fyring, kabel-tv, kommunale avgifter, eiendomsskatt, festeavgift, utvendig forsikring, vedlikehold m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 398 524,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 434 685,-

Andel fellesgjeld

Lånenr. 12117468699, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år
Rentesats pr. 09.10.2019: 2,45 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 60
Saldo pr. 09.10.2019: 7 873 260,-
Andel av saldo: 109 947,-
Første termin/første avdrag: 30.12.2009 (siste termin 30.09.2034)

Lånenr. 12134984722, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år
Rentesats pr. 09.10.2019: 2,45 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 91
Saldo pr. 09.10.2019: 6 985 986,-
Andel av saldo: 97 556,-
Første termin/første avdrag: 30.09.2017 (siste termin 30.06.2042)

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Forsikring

Gjensidige Forsikring med polisenr. 87373624

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 08.11.2019 23:41. Saksnr. 16-19-0100